Naše budoucnost je naše záležitost

Propojujeme a vzděláváme ženy v klíčových dovednostech tak, aby naplno využily svůj potenciál a posunuly svou kariéru na novou úroveň. Ženy mají velmi často všechny potřebné kompetence pro získání zajímavé pracovní pozice, ale chybí jim sebevědomí si o ni říct. To chceme změnit.

Problémy, které chce projekt pomoci vyřešit

Podreprezentace žen v řídících funkcích

V Česku tvoří ženy většinu (63 % absolventů VŠ), ale manažerský post zastává pouze 27% z nich. Dlouhodobý je i nepoměr zastoupení žen ve volených funkcích. Političky se přitom často rekrutují z žen na řídících pozicích. Zdroj: McKinsey

Platové rozdíly mezi pohlavími

Až o 16,4% mají v průměru české ženy nižší plat za stejnou práci než jejich mužští kolegové. V rámci EU patříme mezi země s největším platovým nepoměrem mezi muži a ženami. Zdroj: Eurostat

Absence ženských vzorů v ČR a SR

V Česku máme mnoho úspěšných žen. Bohužel se o nich často příliš neví. Projekt si klade za cíl nejen ukazovat ženské vzory, ale pomáhat je také aktivně vytvářet - vzory, které by se staly profesním příkladem pro ostatní.

Malé povědomí o problému u veřejnosti

Usilujeme o změny vedoucí k rovnému zacházení a rovnému zastoupení žen v naší společnosti. V ČR se o tomto problému nemluví. To chceme změnit. Chceme se také propojit se zahraničními organizacemi a sdílet příklady dobré praxe.

Výhody většího zapojení žen do společnosti

Boj proti korupci

Ženy jsou podle průzkumů v podnikání méně uplatitelné než muži. Ze studií vychází, že kdyby bylo více žen v parlamentu, došlo by ke snížení korupce. Stejně tak ve veřejné správě by vyšší míra žen snížila úroveň korupce.

Efektivita smíšených týmů

Pestrost týmů, jiný pohled na problematiku, empatie a kreativita. Smíšené týmy, kde jsou zastoupeny jak muži, tak ženy fungují efektivněji a několika výzkumy byla dokázána zvýšená produktivita v genderově vyvážených týmech.

Srovnání podmínek

Akademie pomůže srovnávat podmínky mužů a žen v pracovním trhu. Ženám pomůže dosáhnout vyšších pozic a tím přispěje k odstraňování genderové nerovnosti. Pomůže k vytvoření ženských vzorů, které budou inspirovat ostatní.

Aktuální akce

Aktuálně nemáme vypsané žádné akce

Odběr Sirény - měsíční newsletter ženského byznysu


    Odesláním registrace potvrzujete, že souhlasíte s Obecnými podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů. Více informací zde.
    Sledujte nás na našich sociálních sítích a staňte se součástí naší komunity.