Propastné rozdíly v odměňování mužů a žen: Příčiny a následky

Tereza PazderováČlánky

Gender pay gap je čím dál tím více diskutovaný problém, který trápí ženy napříč obory. V České republice je výše gender pay gapu dlouhodobě okolo 15 %, tedy nad evropským průměrem. Jaké faktory nahrávají vzniku prohlubování tohoto fenoménu? Proč je důležitý a jaké dopady má … Read More

Kvóty ve vedení firem: Jaké změny čeká Česko?

Tereza PazderováČlánky

V dohledné době budou muset některé firmy přijmout genderové kvóty a navýšit počet žen ve vedení a v dozorčích radách. V Česku toto opatření sklízí vesměs negativní reakce a to nejen ze strany mužů. Jak jsme na tom s genderovou rovností v Česku? Jaká jsou … Read More

Proč věda potřebuje ženy a jak jsme na tom v Česku?

Tereza PazderováČlánky

Zastoupení českých žen ve vědě a mezi akademickými pracovníky je dlouhodobě nízké. Ačkoliv se setkáváme s argumentem, že ženy na rozdíl od mužů do vědy často samy nechtějí. Důvodem nevyváženého zastoupení jsou především zažité stereotypy a strukturální překážky. Přečtěte si, jaká je situace českých vědkyň, … Read More

Jak na tvorbu vision boardu a vizualizaci cílů krok za krokem

Tereza PazderováČlánky

Každá z nás chce v životě něčeho dosáhnout. Ne vždy je ale jednoduché naše přání, vize a cíle definovat. K tomuto účelu slouží tzv. “Vision board”. Ten je skvělým nástrojem pro vizualizaci a dosažení osobních cílů, snů a aspirací. Jde o vizuální reprezentaci toho, čeho … Read More