Naučte se představit během 30 sekund

Eva ŠtaralováČlánky

Představte si, že jedete výtahem se zástupcem firmy, pro kterou chcete pracovat. Máte jen pár desítek sekund na to, abyste upoutala pozornost a sdělila, kdo jste a co děláte. Právě v takových situacích přichází ke slovu elevator pitch - krátká a úderná prezentace, která vám pomůže udělat nezapomenutelný první dojem. Inspirujte se tipy, jak si jej sestavit a nacvičit tak, abyste s ním dosáhla maximálního efektu.
Efektivní elevator pitch je klíčovým prvkem úspěchu pro ženy, které se snaží prosadit ve svém oboru. Jak ale napsat elevator pitch, který zaujme a zapamatuje si ho každý, kdo vás poslouchá? Přinášíme vám praktického průvodce krok za krokem.

1. Začněte brainstormingem

Nejprve si shromážděte informace, které chcete vašemu protějšku sdělit. Přemýšlejte nad tím, co byste chtěla, aby si o vás lidé zapamatovali, ať už spolu budete mluvit jakkoliv dlouho. Co chcete, aby si u vašeho jména vybavili? S jakými zkušenostmi, dovednostmi a znalostmi by si vás měli automaticky spojovat? Co dalšího by se jim mělo vybavit, když někdo zmíní právě vaše jméno?

 • Uspořádejte si myšlenky: Určete klíčové informace. Připravte si jednoduchý scénář konverzace s okruhy otázek pro případné dotazy. Rozdělte si role v týmu, pokud vás je více.
 • Jasně definujte cíl: Co chcete elevator pitchem dosáhnout? Získat kontakt na potenciálního zaměstnavatele? Zaujmout investora pro váš projekt? Nebo si najít mentora? Jasná definice cíle vám pomůže zaměřit obsah prezentace.
 • Zaměřte se na hodnotu, kterou nabízíte: Co je na vaší práci nebo produktu jedinečné? Jaké problémy dokážete vyřešit a jaký prospěch přinesete lidem, se kterými mluvíte? Zaměřte se na to, co je pro ně relevantní a co je zaujme.
 • Všechny nápady si zaznamenejte. Využijte nástroje jako jsou myšlenkové mapy online, budete mít veškeré podklady pro vaši řeč po ruce.
  Image

  2. Vytvořte si strukturu

  Po brainstormingu přišel čas na organizaci vašich myšlenek do přehledné osnovy. Pracujte nyní s nápady z bodu 1. Seznamte se s příklady na stránkách HuBspotu. Mějte na paměti, že budete hovořit 30 až 60 sekund maximálně.

  • Představte se: Jasně uveďte, kdo jste (vy nebo váš tým) a čím se zabýváte.
   Problém: Popište problém, který váš produkt/služba řeší, a zdůrazněte, koho se týká.
  • Řešení: Představte vaše inovativní řešení a jeho benefity.
  • Konkurenční výhoda: Vysvětlete, co vás odlišuje od konkurence a proč je vaše nabídka jedinečná.
  • Finanční plán: Stručně shrňte vaše finanční potřeby, časový horizont a návratnost investic.
  • Nezapomeňte na výzvu k akci: Jasně sdělte posluchači, co chcete, aby udělal, ať už je to navázání kontaktu, domluvení schůzky nebo návštěva vašeho webu.

  3. Způsob sebeprezentace

  Velmi záleží na tom, jak svůj elevator pitch přednesete. Následující tipy vám pomohou s efektivní přípravou:

  • Používejte jednoduchý jazyk a příběhy: Vyhněte se odborným termínům a složitým větám. Mluvte srozumitelně a jasně, ať vás každý pochopí. Využijte síly příběhů, abyste svou prezentaci udělala poutavější a zapamatovatelnější. Popište například založení firmy.
  • Nacvičte si přednes: Nejlepší způsob, jak se zbavit nervozity a zdokonalit svůj pitch je nacvičovat si jej nahlas. Mluvte před zrcadlem, natáčejte se na video, požádejte kamarádku o zpětnou vazbu. Čím více ho budete nacvičovat, tím lépe ho budete prezentovat.
  • Mluvte srozumitelně a jasně: Dbejte na správnou výslovnost. Říkejte slova pečlivě.
  • Dodržujte časový limit. 30 - 60 sekund je maximum, které máte k dispozici, myslete na to!

  Image

  4. Na co dalšího nezapomenout

  Kvalitní obsah je klíčový, ale úspěchu mohou napomoci i další faktory, jako je nonverbální komunikace.

  • Oční kontakt je důležitý: Mluví-li s vámi někdo, je vhodné udržovat s ním oční kontakt, ale přitom nedržet pohled neustále fixovaný na jednom místě, aby to nepůsobilo nezdvořile.
  • Gesta mohou pomoci vašemu projevu: Místo toho, abyste se soustředila na perfektní sestavení gest, je důležité uvolnit ruce. Každé slovo nemusí být podloženo gestem a rigidní postoj není přirozený.
  • Postoj je také důležitý: Založené ruce mohou působit odtažitě až nepřátelsky. Sledujte videa s prezentacemi a snažte se napodobit ta, která působí uvolněně a přirozeně.
  • Intonace: Pokud máte zvládnutou nonverbální komunikaci, můžete se zaměřit i na intonaci, například zdůrazňování důležitých slov.
  • Dech: Dýchejte přirozeně a nebojte se udělat si pauzu, aby váš projev působil ještě přirozeněji. Pusťte si krátké video o dechu a jak s ním pracovat. Tipy na zklidnění mysli najdete také v našem článku o předcházení syndromu vyhoření.
  • Artikulace. Mluvte v pomalém tempu, abyste minimalizovala přeřeknutí a byla srozumitelná

  Nervozita se může projevit třesem hlasu, což není nic neobvyklého. Nebojte se toho, protože publikum většinou ocení vaši snahu a odvahu. Mnoho dalších tipů dostanete na našem workshopu Umění sebepoznání a sebeprezentace.

  Image

  5. Pusťte se do toho

  A nyní už vás čeká jen odprezentovat elevator pitch na nějaké akci a dát o sobě nebo svém produktu vědět potenciálním zákazníkům. Náš mentoringový program je určený pro ženy, které hledají svůj potenciál a schopnosti v osobním i pracovním životě, přihlaste se na něj a získejte tipy nejen na úspěšný elevator pitch, ale i na zlepšení komunikace a posílení sebevědomí. Vyzkoušejte například Velvet Innovation, meetup pro začínající podnikatele a startupy a získejte nové kontakty a zkušenost představit své aktivity ostatním. Rovněž získáte okamžitou zpětnou vazbu na své vystoupení. Vyhledávejte příležitosti, kde se seznámit s novými klienty nebo potenciálním zaměstnavatelem.

  Nebojte se!

  Ve světě rychlých setkání a krátkých příležitostí je schopnost představit své nápady rychle a efektivně neocenitelná. Elevator pitch je nejen o tom, jak dobře umíte prezentovat své myšlenky, ale také o sebevědomí, přesvědčivosti a schopnosti zaujmout. S těmito tipy a technikami v rukávu jste připravena na jakoukoli příležitost, která vás může posunout vpřed. Nezapomeňte věnovat čas cvičení a zdokonalování vašeho krátkého proslovu, protože každá chvíle může být klíčová na cestě k úspěchu.

  Kde hledat další inspiraci?

  Knihy

  Videa

  Novinka

  Workshop: Umění sebepoznání a sebeprezentace

  Poznejte sama sebe a osvojte si klíčové dovednosti pro sebevědomé vystupování!
  Více o workshopu