Návod jak na to, aby se sny staly skutečností

Martina BláhováČlánky

Nový rok je pro většinu z nás symbolem nového začátku a také s tím spojených cílů, plánů, vizí a snů, které chceme uskutečnit. Jak si ale nastavit své cíle tak, aby vám energie a motivace vydržela i za půl roku, a hlavně abychom těchto snů dosáhly? Předtím než začnete tvrdě pracovat na svých plánech, bude potřeba splnit tři důležité kroky, které vám představíme v tomto článku. První krok je rozhodnutí, co vlastně chcete. Tento bod je následován neméně důležitou součástí každého nového projektu a tou je vizualizace. Posledním krokem je sestavení plánu, jak budete postupovat při plnění vašeho snu. 

1. Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout

Tento bod se může zdát samozřejmý, ale opravdu to, čeho chcete dosáhnout, jsou vaše sny a cíle? Nejsou to cíle, které na vás klade okolí nebo společnost? Je právnická fakulta pro vás tou nejlepší volbou proto, že to chcete vy nebo jen proto, že se jedná o rodinnou tradici? Je místo s pevnou pracovní dobou to pravé, když milujete nezávislost a cestování? V tomto bodě je potřeba být k sobě zcela upřímná, protože bez toho se neposunete dál, a nechcete si přece plnit sny někoho jiného. 

Pokud už v obrysech víte, co chcete, a za čím si chcete jít, tak přichází na řadu metoda SMART. Je to spojení pěti anglických slov – Specific, Measurable, Achievable, Realistic a Time Frame. Náš cíl tedy musí být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a mít časové ohraničení. Tento krok by neměl být přeskočen, protože rozhodnutí začít podnikat je sice skvělé, ale velmi nekonkrétní a špatně uchopitelné. Za to plán otevřít si do roka a půl cukrárnu je už mnohem dosažitelnější. Pokud si jako cíl dáte uběhnout závod, nic konkrétního vám to neřekne. Může to být závod na dva kilometry nebo maraton. Pokud si však jako cíl stanovíte, že za půl roku uběhnete závod na 15 kilometrů, tak hned máte jasnější představu, co vás čeká a můžete se tedy konkrétně připravit. 

Co na to průzkumy?

Důležitost stanovení si cílů dokládá i výzkum profesorky psychologie Dr. Gail Matthews z Dominican University of California. V tomto výzkumu byli účastníci rozděleni do pěti skupin. První skupina měla své cíle jen promyšlené v hlavě, nikoli sepsané na papíře. Druhá si své cíle napsala. Třetí skupina měla zapsané jak cíle, tak i kroky, které musí podniknout. Čtvrtá skupina zapsané cíle a kroky sdělila kamarádovi. Poslední skupina navíc každý týden informovala svého kamaráda o pokrocích ve svém snažení. Výsledek výzkumu byl takový, že 76 % účastníků páté skupiny dosáhlo svých cílů. Oproti tomu v první skupině, která cíle měla jen v hlavě, to bylo pouze 43 % účastníků. 

2. Vizualizujte si svoje cíle

Co mají společného Michael Phelps, Katie Ledecky a Emily Cook? Kromě toho, že všichni tři jsou špičkoví sportovci, tak také využívají vizualizaci při svém tréninku. Vizualizace může být silnou proměnnou v dosahování cílů. Můžete si představit, že něco nezvládnete a pravděpodobně to tak dopadne (fenomén sebenaplňujícího proroctví). Na opačné straně si můžete vybavit již výsledek vašeho snažení a to ještě předtím, než vůbec „vyběhnete”. V tomto procesu je potřeba jít do nejmenšího detailu a zapojit všechny smysly. 

Představte si, jak stojíte ve své čerstvě otevřené cukrárně. Vidíte stěny s mentolovo-růžovými tapetami, sametové polštářky ve stejném odstínu, bílé růže ve váze na každém stole. Cítíte vůni čerstvě pražené kávy a právě dopečeného jablečného koláče. 

Pokud je vaším snem uběhnout závod na 15 kilometrů, tak si představte sebe na startovní čáře. Jakou barvu mají vaše tenisky? Prší, nebo naopak krásně svítí sluníčko? Kdo všechno vás přišel podpořit? A teď si vizualizujte sebe již v cíli, ten pocit, že jste to dokázali. Právě tento pocit vás bude zvedat z gauče a motivovat ve dnech, kdy se vám nebude chtít jít běhat. 

Tato metoda vám může také pomáhat snadněji překonávat překážky na vaší cestě.  Příkladem za všechny mohou být závěrečné zkoušky ve škole. V rámci vizualizace je možné si vymodelovat průběh celé situace. To, jak vstoupíte do místnosti, to, jak si vytáhnete otázky a to, jak začnete mluvit. Až totiž ta daná chvíle nastane, tak to pro vás nebude nová situace, ale bude to něco, co jste již prožili, i když to bylo jen ve vaší mysli. 

Velkou pomůckou při vizualizacích vašich snů je vytvoření vision boardu. Ten vám umožní mít své cíle stále na očích. Při jeho vytváření upusťte uzdu své fantazii a dejte si tam vše, co vám daný sen připomíná. Průzkum provedený TD Bank se zabýval účinností vizualizace mezi majiteli malých podniků. Jedním z výsledků průzkumu bylo, že 82 % dotázaných splnilo více než polovinu ze svých snů, které na vision boardu měli. Podobně může fungovat i tapeta na telefonu či  počítači. 

3. Vytvořte si jasný plán 

Tím posledním bodem, než začnete pracovat na svých cílech, je vytvoření plánu. Při jeho vytváření využijte SWOT analýzy, o které jsme psaly již dříve. Dalším krokem je prozkoumání daného tématu. V případě běhání to jsou techniky a způsoby, jak lépe běhat, nové tréninkové metody, výběr závodu, na který se chcete přihlásit. Při otevírání cukrárny to bude například výběr lokality, zmapování konkurence, profilace vašeho produktu.

Na předchozí bod navazuje rozdělení plánu na menší části. Tento krok vás uchrání od rozhodovací paralýzy a zahlcení, protože v každém projektu je hodně práce. U běžeckého závodu to bude vytvoření tréninkového plánu, koupě vhodného sportovního vybavení, úprava jídelníčku pro lepší výkon. V případě cukrárny se bude jednat o sestavení rozpočtu, hledání prostor, potřebného vybavení a personálu. 

Nedílnou součástí je také vytvoření časové osy a určení termínů, do kdy a co má být splněno. Tento krok vám pomůže mít přehled, jak na tom váš projekt je.  Podělte se o svém nápadu se svými přáteli, budete tak cítit větší závazek na svém snu pracovat. Budete mít také s kým sdílet své úspěchy i přešlapy na cestě. 

Podělte se s námi o váš vision board

Udělejte si čas na sebe, projděte si staré časopisy, ať máte co nejvíce inspirace a pusťte se do vytváření vision boardu. Až bude dílo hotovo, podělte se o něj s námi! Buď prostřednictvím našeho emailu info@zensky-byznys.cz nebo do zpráv na našem facebookovém nebo instagramovém profilu. Za tým Ženského byznysu vám přejeme hodně štěstí a splněných snů v tomto roce! 

Autorka článku: Lucie Láňová