O Akademii

Akademie je půlroční vzdělávací program pro ženy (listopad 2020 - duben 2021), který probíhá jednou za měsíc ve čtyřech městech České republiky zároveň (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava) a také on-line pro přihlášené účastnice. Dvouhodinové lekce probíhají vždy ve večerních hodinách od 17:30. Pokud se chcete posunout ve své kariéře, zlepšit sebevědomí, vyjednávací schopnosti nebo začít podnikat, pak jste na správném místě.

Pro koho je Akademie?

Program je určen ženám bez rozdílu, které mají chuť jít kupředu a naučit se nové dovednosti. Je jedno, zda je vám 20 nebo 55 let. Nezáleží na tom, zda jste studentka, zaměstnankyně, na mateřské dovolené, podnikáte a nebo chcete začít podnikat. Stačí mít jen chuť se učit nové věci.
 

Akademie v kostce

Důraz na praxi

Každá lekce proběhne pod vedením zkušených odborníků z oboru, kteří vám předají své zkušenosti i vhled do problematiky jednotlivých témat. Celá Akademie je zaměřena na získání praktických znalostí, nikoli šedé teorie.

Certifikát o absolvování

Registrovat se můžete po jednotlivých lekcích. Před konáním každé lekce vám přijde e-mail s bližšími podrobnostmi. Při absolvování celé Akademie od nás obdržíte certifikát v digitální podobě.

Pravidelný networking

Využijte možnosti osobního setkání v jednom ze čtyř měst ČR. Po skončení každé lekce budete mít příležitost vyzkoušet si networking v praxi Kapacita míst je omezená, takže kdo dřív přijde, ten osobně networkuje.
 

Problémy, které chce projekt pomoci vyřešit

 • Podreprezentace žen v řídících funkcích

  V ČR je dlouhodobý nepoměr v zastoupení žen na manažerských pozicích a volených funkcích. Političky se přitom často rekrutují z žen na řídících pozicích. Chceme normalizovat silné postavení žen v byznysu i politice a motivovat ženy ucházet se o volené funkce.

 • Platové rozdíly mezi ženami a muži

  Chceme přispět ke snížení rozdílů v platech mužů a žen v ČR za stejnou práci skrze zvyšování sebevědomí žen a pozitivní motivaci firem. ČR má jeden z největších platových nepoměrů mezi muži a ženami v EU - ženy dostávají za stejnou práci o 20 % méně.

 • Absence ženských vzorů

  V Česku máme mnoho úspěšných žen. Bohužel se o nich často příliš neví. Projekt si klade za cíl nejen ukazovat ženské vzory, ale pomáhat je také aktivně vytvářet - vzory, které by se staly profesním příkladem pro ostatní.

 • Malé povědomí o problému u veřejnosti

  V ČR se o tématu moc nemluví. To chceme změnit. Chceme se také propojit se zahraničními univerzitami, organizacemi, institucemi a sdílet příklady dobré praxe. Projekt je vytvořen jako první krok k dalším graduálním změnám v naší společnosti.

 

Výhody většího zapojení žen do společnosti

Boj proti korupci

Ženy jsou podle průzkumů v podnikání méně uplatitelné než muži. Ze studií vychází, že kdyby bylo více žen v parlamentu, došlo by ke snížení korupce. Stejně tak ve veřejné správě by vyšší míra žen snížila úroveň korupce.

Efektivita smíšených týmů

Pestrost týmů, jiný pohled na problematiku, empatie a kreativita. Smíšené týmy, kde jsou zastoupeny jak muži, tak ženy fungují efektivněji a několika výzkumy byla dokázána zvýšená produktivita v genderově vyvážených týmech.

Srovnávání podmínek

Akademie pomůže srovnávat rozdílné podmínky mužů a žen v pracovním prostředí. Ženám pomůže dosáhnout vyšších pozic na manažerských postech a tím přispěje k odstraňování genderové nerovnosti. Pomůže k vytvoření ženských vzorů, které budou inspirovat ostatní ženy.

Proč název Ženský byznys?

Naším cílem bylo vyjádřit, že celá Akademie je ryze ženská "záležitost", proto jsme zvolili název "ženský byznys". Neznamená to ale, že je program určen pouze ženám v byznysu - program může pomoci ženám i v každodenním životě.

Kdo za projektem stojí?

Projekt vznikl z iniciativy Institutu politického marketingu (IPM) a podporu získal u Velvyslanectví USA v Praze. Jednou z priorit americké zahraniční politiky je totiž genderová rovnoprávnost a posílení role žen ve společnosti.
 
Máte další otázky?
zobrazit kontakty
 
Image