Rozhovor s manželkou amerického velvyslance Lauren Sabet

Alžběta KrálováČlánky

Ženský byznys přináší exkluzivní rozhovor s manželkou amerického velvyslance v České republice Lauren Sabet. Lauren je CEO a zakladatelkou společnosti M&C Care. Ta se věnuje mindfulness a učí využívat techniky a nástroje pro spokojenější a kvalitnější život, a to například prostřednictvím lepšího a vědomého se napojení na sebe sama. V rozhovoru se dočtete nejen o její cestě k mindfulness, ale také o tom, jak vnímá svou roli manželky velvyslance. 

Prozradíte nám, co mindfulness je a popíšete nám jeho principy?

Existuje velké množství definicí samotného slova mindfulness, ale ta, kterou mám nejraději je následující: „Naše poznání toho, co se v daných okamžicích děje, a to s otevřenou myslí a srdcem.” Toto vědomí je uvědomění si toho, co cítíme, na co myslíme, co vnímáme svými smysly, a to bez toho, aniž bychom se nechaly unést příběhy, které si vytváříme ve své mysli. Princip mindfulness v sobě paradoxně zahrnuje oboje – být přítomné v daný moment a uvědomovat si skutečnost a zároveň také “jednat” s otevřeností a zvědavostí, zatímco se odprostíme od toho, jak běžně přemýšlíme a jak jsme zvyklé dívat se na svět okolo nás. 

Jaká byla vaše cesta k mindfulness a jak to ovlivnilo váš život a kariéru? 

Poprvé jsem objevila mindfulness v posledním ročníku zdravotní školy na univerzitě. Přečetla jsem si knihu The  Relaxation Response od doktora Hurberta Bensona, který učil a dělal výzkum na “Mind/Body Medical Institute” na Harvard Medical School. Tato kniha byla ve své době, a to v polovině 70. let, přelomová. Ukázala, jak relaxační techniky jako meditace můžou mít působivé zdravotní dopady, například ke snížení krevního tlaku.  

Během následujících let jsem sledovala výzkum mindfulness a meditace, a dokonce jsem sama zkoušela to, co jsem načetla v knihách. Časem jsem našla tak přesvědčivý výzkum, že jsem se rozhodla vrhnout se do praxe v rámci lekcí a vyhledat organizace, které nabízely příležitost k procvičování v komunitě. Sama sobě jsem si dala závazek, že budu trénovat každý den, i kdyby to mělo být jen pár minut denně. 

Po letech praktikování a studia jsem začala pociťovat výsledky své práce. Mohla jsem jasněji vidět a zkoumat sama na sobě, jak mě stres, starosti a strach brzdí na mé cestě. Zaznamenala jsem, že praktiky mindfulness mi pomalu a nenápadně vytvářely více prostoru v mém životě, takže jsem měla možnost být pozornější, mít dané situace lépe pod kontrolou, raději než abych reagovala na sebe a na své okolí. Ani dnes nemohu říct, že bych mindfulness ovládla, člověk se učí stále a každý den. Jedná se o dlouhodobý proces.

V roce 2020 jsem se rozhodla absolvovat školení “Mindful Self Compassion” pro učitele prostřednictvím tohoto centra. Dr. Kristin Neffová a Dr. Chris Germer, oba psychologové, vyvinuli program “Mindful Self Compassion” na základě Kristinina výzkumu na Texaské univerzitě v Austinu a Chrisových klinických zkušeností s pacienty. Po svém školení jsem se rozhodla založit vlastní společnost M&C Care jako prostředek, s jehož pomocí budu učit ostatní, jak vnést do svého života mindfulness i soucit. Velmi mi záleží na druhých a chci pomáhat zmírňovat jejich utrpení – jsem nesmírně vděčná za to, že mohu tuto práci dělat.

Jako manželka velvyslance USA máte jedinečné postavení. Jak se Vám daří sladit diplomatické povinnosti s praxí mindfulness a podnikáním?

Je to pro mě privilegium moci být tady v České republice jako manželka amerického velvyslance. Moje každodenní mindfulness cvičení mi pomáhá vychutnat si každou příležitost, kterou v rámci své unikátní role dostávám. Stejně jako u každé ženy, rovnováha mezi prací a rodinou se neustále proměňuje. Některé týdny vyžadují, abych trávila více času s rodinou, v některých týdnech je důležitější věnovat pozornost práci. Když jsem sem poprvé dorazila, zavázala jsem se k tomu naučit se všechno o společnosti, ve které máme žít a pracovat. Podařilo se mi zorganizovat své podnikání tak, abych měla čas na účast na akcích a schůzkách během prvních několika velmi rušných měsíců. Je tu tolik talentovaných a obětavých lidí, kteří se snaží pomáhat druhým a prosazovat principy demokracie. Zajímám se zejména o ženské otázky, takže teď, když jsme se zabydleli v České republice, mi profesní práce zabírá více času a já si lépe promýšlím, jakých diplomatických setkání a akcí se zúčastním a jakých ne. 

Co vás inspirovalo k založení společnosti zaměřené na mindfulness a jak se to shoduje s vašimi osobními hodnotami a posláním?

Ve svém životě jsem se inspirovala mnoha ženami a viděla jsem, jak podnikatelky razí nové cesty pro ostatní a chtěla jsem toho být součástí. Přijmout novou výzvu jako místo pro práci, na které mi velmi záleží. Jednou z mých základních hodnot je propojení. Spojení se sebou samým i s ostatními. Čím více se dokážeme naladit na své tělo a mysl, tím více můžeme pochopit, co v nás vyvolává strach, obavy, úzkost, hněv atd. Za mnohými z těchto pocitů se skrývá potřeba být viděn, slyšen, cítit sounáležitost a být milován. To jsou nejzákladnější lidské potřeby. Naším posláním v M&C Care je učit lidi nástrojům, které mohou využít k tomu, aby získali větší spojení sami se sebou a tím i lepší spojení s ostatními.

Jak nám může mindfulness pomoci v životě?

Existuje poměrně dost výzkumů o mnoha potenciálních výhodách mindfulness a meditace, od jasné mysli a lepšího soustředění až po zlepšení imunitních funkcí.  Konkrétně se ukázalo, že vědomý soucit se sebou samým zvyšuje naši schopnost emoční pohody.  Soucit se sebou samým je silně spojen s odolností neboli flexibilitou při zvládání životních výzev, nižší úrovní úzkosti a deprese, motivuje nás k menšímu strachu ze selhání, ke zdravým návykům, jako je strava a cvičení a ke spokojenějším osobním vztahům.

Mindfulness je často spojován se snižováním stresu a duševní pohodou. Jak mohou jednotlivci začlenit praxi mindfulness do svého každodenního života, zejména v náročných obdobích (jako je celosvětová pandemie)?

Jedním z nástrojů, který považuji za velmi užitečný v každodenním životě, je praxe cítění nohou na zemi.  Když jsme v životě zaneprázdnění nebo přehlceni, může se zdát, že je těžké myslet s čistou hlavou. Často trávíme mnoho dní a někdy i nocí přemýšlením. Přehráváme si v hlavě příběhy, nebo přemýšlíme o něčem, co se nám stalo a co nás rozesmutnilo nebo rozzlobilo. Když se to stane, nejsme pozorní. Do přítomného okamžiku se můžeme vrátit tím, že se soustředíme na svá chodidla – skutečně se do nich vcítíme. Všímejte si, zda jsou v ponožkách nebo v botách, pohupujte jimi sem a tam a vnímejte spojení svých chodidel se zemí pod vámi. To vás plně přivádí do přítomného okamžiku a je to velmi uzemňující.  Vyvede vás to z hlavy zpět do těla a umožní rozhodnout se, co v tuto chvíli skutečně potřebujete.

Mnoho lidí může mít o mindfulness mylné představy. Jak byste jej popsala někomu, kdo tento koncept nezná, a proč je v dnešním světě důležitý?

Ano, to je velmi důležitá otázka. Existuje mnoho mylných představ o mindfulness.  Jedním z nich je, že cvičení mindfulness je forma sebelítosti. Soucit se sebou samými nám připomíná, že každý trpí (obyčejné lidství), a nezveličuje rozsah utrpení, protože nám mindfulness umožňuje jasněji vidět. Není to tedy postoj „běda mi“. Ve skutečnosti výzkumy ukazují, že lidé mající soucit se sebou samými se spíše věnují celkové životní perspektivě, než aby se soustředili na své vlastní trápení. Je u nich také méně pravděpodobné, že budou hloubat o tom, jak je vše špatné.

Mindfulness je často vnímáno jako osobní cesta, ale může mít i širší společenské důsledky. Jakým způsobem může podle vás přispět k budování soucitnějších a odolnějších komunit?

Cílem všímavého soucitu se sebou samým je pomoci lidem poznat, kdy se potýkají s problémy nebo trpí, vědět, že ve svých problémech nejsou sami a reagovat na toto utrpení laskavě a s porozuměním. Soucitu se můžeme naučit všichni a vedlejším produktem soucitu se sebou samým je emoční odolnost. Když věnujeme čas osvojení si těchto dovedností, prospíváme tím nejen sobě, ale také svým rodinám, komunitám a nakonec celému světu.

Můžete nám říct o nějakých iniciativách nebo projektech, na kterých vaše společnost v oblasti mindfulness v současné době pracuje nebo které plánuje do budoucna?

Ano, ve středu 11. října začíná náš další kurz “Mindful Self-Compassion”. Jedná se o devítitýdenní online kurz, který se koná jednou týdně po dobu 2,5 hodiny a jehož cílem je naučit se a praktikovat mindfulness a soucit. Tento kurz se zaměřuje na praktikování mindfulness a soucitu – na procítěný zážitek, abyste každý týden odcházely s nástroji, které můžete začít implementovat do svého každodenního života.

Existují nějaké zdroje nebo knihy o mindfulness, které byste doporučila těm, kteří se chtějí touto praxí hlouběji zabývat?

To je velmi těžké. Na toto téma existuje tolik skvělých knih. Uvedu několik svých oblíbených.  Přeji vám příjemné čtení!

  • Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself,  Dr. Kristin Neff, 2015
  • Fierce Self-Compassion: How Women Can Harness Kindness to Speak Up, Claim Their Power, and Thrive, Dr. Kristin Neff, 2021
  • The Mindful Path to Self-Compassion: Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions, Christopher K. Germer and Sharon Salzberg, 2009
  • You Belong: A Call for Connection, Sebene Selassie, 2022
  • 10% Happier Revised Edition: How I Tamed the Voice in My Head, Reduced Stress Without Losing My Edge, and Found Self-Help That Actually Works–A True Story, Dan Harris, 2019
  • Real Happiness, 10th Anniversary Edition: A 28-Day Program to Realize the Power of Meditation, Salzberg, Sharon
  • The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma, Bessel van der Kolk M.D., 2015

Bio Lauren Sabet

Lauren Sabet je generální ředitelkou a zakladatelkou společnosti M&C Care. Jejím posláním je pomocí M&C Care rozvíjet dovednosti mindfulness a soucitu se sebou samým, aby se posílila schopnost emoční odolnosti a pohody každého člověka. Před založením společnosti M&C Care pracovala Lauren ve společnosti REACH Beyond Domestic Violence jako soudní obhájce pro osoby, které přežily domácí násilí a zprostředkovávala spolupráci s podpůrnými skupinami pro přeživší. Lauren působí ve správní radě v nemocnici St. Mark’s High School v Southborough ve státě Massachusetts a v představenstvu společnosti Regents na Boston College. Působila také v radě poradců ve společnosti Boston Ballet.

Lauren pracuje ve zdravotnictví již více než 30 let. Získala bakalářský titul na Boston College a magisterský titul na univerzitě v San Francisku v Kalifornii. Kromě klinické práce pracovala Lauren pro různé společnosti včetně nově vznikajícího softwarového produktu pro klinickou dokumentaci, údajů o zdravotním pojištění a poradenství v oblasti aplikovaného výzkumu. Nedávno se přestěhovala do Prahy s manželem Bijanem Sabetem, velvyslancem USA v České republice, a jejich psem Samem. Jsou hrdými rodiči tří již dospělých dětí.