Jak předejít syndromu vyhoření

Eva ŠtaralováČlánky

Vyhoření hrozí třetině Čechů a přitom se o této problematice příliš nemluví a duševní zdraví se u nás tolik neskloňuje. Syndrom vyhoření - v podstatě stav chronického stresu - je realitou, které může každá z nás v určité fázi své kariéry čelit. Silné vyhoření navíc pociťuje nejvíce Čechů za posledních 9 let. Přinášíme konkrétní rady, jak mu předejít a dosáhnout tak vyváženějšího života.

Výzvy každodenního života

Náš život je plný výzev a povinností a mnohdy se může stát, že se ocitneme v situaci, kdy nám pracovní závazky, nadměrný stres nebo rodinné záležitosti začnou bránit v dosahování osobních cílů nebo radostném prožívání života.

“Může se to stát každé z nás. Sama jsem to zažila - sešlo se mi v podnikání více projektů najednou, jeden z nich byl velmi intenzivní a bylo to v podstatě 24/7 včetně víkendů, kdy jsem potřebovala reagovat na vzniklé situace a upravovat strategii celostátního projektu. Zároveň jsem se připravovala na TEDx talk. Ve stejné chvíli jsem prožívala těžké období v osobním životě. Pak mi všechno přestalo dávat smysl, bylo těžké najít motivaci pokračovat ve všem dále se stejným nadšením jako předtím. Musela jsem si dát od všeho pauzu a po dlouhém období soustředění se na práci se zaměřit sama na sebe.

Vzala jsem si sabbatical (neplacené volno na několik měsíců, obvyklé nejen v akademickém prostředí) a odletěla na 5 týdnů sama na Srí Lanku. Šla jsem rozhodně mimo svoji komfortní zónu, ale pomohlo mi to vyrovnat se alespoň částečně se ztrátou nejbližší osoby a najít v sobě znovu sílu pokračovat v tom, co mě dříve tolik bavilo. Domnívám se, že se o těchto tématech ještě ve veřejné diskuzi nemluví tolik, jak by mělo. Přála bych si, aby každá z nás vyhoření předešla,” říká zakladatelka Ženského byznysu Alžběta Králová.

Image

Jak předejít vyhoření?

1. Vyhodnoťte si současnou situaci

Přemýšlejte o tom, zda práce a kariéra souzní s vašimi hodnotami a cíli. Pokud zjistíte, že jsou nesourodé, zvažte, jak můžete upravit své aktivity a rozhodnutí tak, aby lépe souzněly s vašimi prioritami. V tomto procesu je pomocníkem náš mentoringový program, během něhož poznáte lépe sama sebe a posílíte vlastní sebevědomí. Nalézt rovnováhu mezi pracovním životem a vlastními hodnotami není vždy snadné. Není zanedbatelné se pravidelně zamyslet nad tím, zda profese skutečně odráží to, co klademe na přední místo v našem životě. Zde jsou některé otázky pro vnitřní dialog:

 • Je moje zaměstnání v souladu s tím, co považuji za důležité ve svém životě?
 • Cítím se naplněna a motivovaná prací, kterou vykonávám?
 • Podporuje zaměstnání využití mého potenciálu?
 • Souzní mé hodnoty s hodnotami organizace či podniku?
 • Mám možnost uplatňovat osobní schopnosti a dovednosti v rámci profese?
 • Jaká jsou moje dlouhodobá očekávání a cíle ohledně práce a kariéry?

Upřímné odpovědi se cení. Pokud zjistíme, že profese není v souladu s našimi vnitřními hodnotami a potřebami, měly bychom zvážit změny, které nám umožní žít a pracovat více autenticky a v souladu se svým vnitřním já. Nebojme se hledat cesty vedoucí ke skutečným hodnotám a aspiracím.

2. Naučte se říkat "ne" a nastavte si priority

Je podstatné učit se říkat "ne" a nastavit si jasné priority, ať už jste aktivní v jakémkoliv prostředí. Nebojte se odmítnout další povinnosti, pokud cítíte, že už jste vytížené na maximum. Vaše zdraví a pohoda jsou prioritou. Jako ženy bychom měly mít odvahu říkat "ne" z několika důvodů, které jsou klíčové pro náš osobní rozvoj a úspěch:

 • Ochrana vlastních hranic: Říkat "ne" nám umožňuje stanovit jasné hranice a chránit svůj čas, energii a zdraví. Je potřeba si uvědomit, že není možné splnit všechny požadavky a žádosti ostatních, aniž by to negativně neovlivnilo naši vlastní pohodu.
 • Respektování vlastních priorit: Jako ženy často nosíme na bedrech mnoho různých rolí a povinností, ale je nezbytné si uvědomit, že nemůžeme být všude a dělat všechno perfektně. Říkat "ne" nám dovoluje prioritizovat to, co je skutečně významné pro náš vlastní rozvoj a šťastný a vyvážený život.
 • Posilování sebevědomí: Odmítnutí nevhodných žádostí nebo pracovních projektů posiluje sebevědomí a ukazuje, že si vážíme svých schopností a hranic. To vede k lepšímu pocitu vlastní hodnoty a sebeúcty.

Říkat "ne" není snadné, ale je to důležitá dovednost, která posiluje osobní i profesní život každé ženy. Naučte se zaznamenávat si samy pro sebe, kolik času věnujete jednotlivým činnostem během dne. Získáte tak přehled o tom, nad čím trávíte čas a budete si moci lépe vyhodnotit, čemu se věnovat tolik nechcete.

3. Hledejte smysl a zapojte se do projektů, které vás naplňují

Často se zapojujeme do projektů, které mají společenský, environmentální nebo kulturní přínos. Avšak někdy máme pocit, že snažení nemá větší význam než pouhé plnění pracovních úkolů. Proto je klíčové hledat smysl v aktivitách, ve kterých se skutečně realizujeme. Zde jsou některé rady, jak toho dosáhnout:

 • Reflektujte své hodnoty a cíle: Zamyslete se nad tím, co je pro vás skutečně důležité ve vašem osobním i profesním životě. Zapište si vše např. do svého vision boardu.
 • Zapojte se do projektů, které dávají smysl: Hledejte příležitosti k účasti na projektech, které podle vašeho mínění mají pozitivní dopad na společnost, životní prostředí nebo kulturu.
 • Vyvarujte se rutiny: Snažte se vyhýbat stereotypním úkolům a hledejte příležitosti k tvůrčí a inspirativní práci.
 • Buďte otevřené změnám: Pokud zjistíte, že práce nesplňuje představy o hodnotách a cílech, buďte otevřené změně a hledejte pro vás nové možnosti, které vám přinesou větší spokojenost. Vždyť život je krátký.

Hledání smyslu v profesi je klíčové nejen pro profesní úspěch, ale hlavně pro osobní štěstí a radost ze života. Buďte odvážné a hledejte projekty s potenciálem. Naučte se efektivně a sebevědomě prezentovat. Jak na to vás naučíme na našem workshopu “Umění sebepoznání a sebeprezentace”.

Image

4. Meditace, cvičení a kvalitní spánek jako prevence vyhoření

Zde je několik tipů, jak relaxovat, meditovat a vyhnout se vyhoření:

 • Zařaďte do svého rozvrhu čas na odpočinek: Naučte se dát si pravidelně pauzu během pracovního dne. I krátká procházka či pár minut odpočinku od monitoru mohou udělat zázraky pro produktivitu a psychickou pohodu.
 • Zapojte se do relaxačních aktivit: Experimentujte s různými relaxačními technikami jako je jóga, tai chi či cvičení pro hluboké uvolnění svalů. Najděte si aktivitu, která vám pomůže zbavit se stresu a napětí.
 • Meditace: Začněte s krátkými meditačními sezeními. Nemusíte trávit hodiny na meditační podložce. Stačí pár minut denně v klidu sedět a soustředit se na svůj dech či pocit klidu a vyrovnanosti.
 • Využijte mobilní aplikace: Existuje mnoho aplikací, které vám mohou pomoci začít s meditací. Vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje a pravidelně se jí věnujte. Dobrou zkušenost máme např. s Brain.fm.
 • Hledejte podporu: Nebojte se hledat pomoc a podporu u svých kolegů či profesionálního terapeuta, pokud cítíte, že se blížíte k bodu vyhoření. Je naprosto normální říct si o pomoc.
 • Objevte mindfulness a naučte se používat techniky pro kvalitnější a spokojenější život: Naučte se vnímat život s otevřenou myslí a buďte přítomné v daném okamžiku. Objevte přínosy mindfulness pro svůj život a nalaďte se na svoje tělo a mysl. Více se dozvíte o principech mindfulness v rozhovoru s manželkou amerického velvyslance v České republice Lauren Sabet.

Tyto rady vám mohou pomoci najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem a ochránit vaše fyzické a duševní zdraví v náročném pracovním prostředí. Buďte si vědomy svých hranic a dejte si pozor na příznaky vyhoření, abyste mohly co nejdříve reagovat a zabránit závažnějším komplikacím.

5. Zaměřte se na budoucnost a vytvořte si vision board

Mnoho žen prochází životem bez jasného směru a cíle, což vede k pocitu bezmoci a ztráty motivace. Proto je zásadní udělat si čas pro sebe a zamyslet se nad tím, zda činnosti a rozhodnutí odpovídají vnitřním hodnotám a aspiracím. Zde jsou některé otázky, které nám mohou pomoci najít směr v životě:

 • Kde se nacházím? Uvědomte si svou současnou situaci a místo, kde se nacházíte v životě, jak profesionálně, tak osobně.
 • Kam se chci v životě dostat a čeho chci dosáhnout? Stanovte si jasné cíle a představte si vysněný život a úspěchy, které chcete dosáhnout.
 • Co proto musím udělat? Jaká rozhodnutí učinit? Identifikujte kroky, které je třeba podniknout k dosažení vašich cílů, a rozhodněte se, jaké akce podniknout.

Odpovědi na tyto otázky nám ženám mohou pomoci najít směr v pracovním i osobním životě a žít v souladu s naším já. Můžete zjistit, že bude třeba změnit směr své kariéry a začít například studovat nový obor, absolvovat vzdělávací kurz nebo začít podnikat a založit svou vlastní značku. S naplňováním cílů vám pomůže tvorba vision boardu, nástěnky, na kterou si budete připevňovat obrázky, fotografie, motivační citáty představující vaše cíle a přání. Vizualizace našich myšlenek podporuje naše úsilí směrem k aktivnímu směřování za těmito našimi cíli. V našem článku se dozvíte, jak na tvorbu vision boardu krok za krokem.

Hledejte v životě rovnováhu

Vyhoření není jen slovo, které zní jako cliché. Je to skutečný stav, který může postihnout každou z nás, zejména ty, které se snaží posouvat na vyšší úroveň v práci i osobním životě. Je důležité si uvědomit, že prevence vyhoření je klíčová pro udržení duševního a fyzického zdraví. Nabízené tipy jsou jen malým krokem k tomu, abychom se vyhnuly této pasti. Důležité je také neztratit spojení se svými vlastními potřebami a hledat rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Vždy si dejte čas na regeneraci a péči o sebe. Buďte vnímavé k příznakům vyhoření a neváhejte hledat pomoc, když ji potřebujete. Pamatujme, že péče o sebe není sobecká, je to nezbytný krok k tomu, abychom mohly přinášet světu své nejlepší já.

Kde hledat další inspiraci?

Knihy

 • Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření (Radkin Honzák)
 • Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout (Christian Stock)
 • Haiku: Cesta ze stresu (Radkin Honzák, Denisa Vostrá)
 • 12 Rules for Life: An antidote to chaos (Jordan B. Peterson)

Podcasty

Novinka

Workshop: Umění sebepoznání a sebeprezentace

Poznejte sama sebe a osvojte si klíčové dovednosti pro sebevědomé vystupování!
Více o workshopu