Proč slavit Mezinárodní den žen a 5 tipů, jak na to

Eva ŠtaralováČlánky

Mezinárodní den žen (MDŽ) je příležitostí k oslavě, reflexi a inspirování se navzájem. Připomíná nám význam solidarity, odvahy a neustálého úsilí potřebného k dosažení rovnoprávnosti. Oslavujme úspěchy, podporujme se navzájem a pracujme na tom, aby byl každý den krokem k lepší budoucnosti pro všechny ženy.

Začátky boje za rovnoprávnost

Oslavy Mezinárodního dne žen mají kořeny v boji za ženská práva, který se datuje do počátku 20. století. Ženy požadovaly právo volit, práci za rovné mzdy a lepší pracovní podmínky. První Mezinárodní den žen byl oslavován v roce 1911 a od té doby se stal globálním dnem uznání a oslavy ženských úspěchů.

Důležitost Mezinárodního dne žen roste s každým rokem, přičemž oslavy překračují kulturní, geografické a ekonomické rozdíly a zdůrazňují univerzální boj za rovnost, spravedlnost a odstranění diskriminace.

Oslavy MDŽ ve světě

V Portugalsku na tyto oslavy MDŽ mohou přijít jen ženy, mužům je vstup zakázán. Ženy mohou sdílet se svými matkami, sestrami či dcerami příběhy svého života a uvědomovat si radost z toho být emancipovanou a nezávislou ženou. Udělejme si v tento den čas pro sebe a svůj svátek si užijme přesně tak, jak to vyhovuje nám.

Zcela odlišně od evropských zvyklostí se slaví MDŽ v Mexiku. Každoročně 8. března prochází centrem Ciudad de México desetitisíce žen, které jsou oblečeny do fialové barvy, která v této zemi symbolizuje feministické hnutí. Ženy demonstrují své právo na bezpečí a rovnost ve společnosti. Zajímavostí je, že již od základní školy se děvčata vzdělávají v předmětu genderové rovnosti.

Image

5 tipů, jak oslavit Mezinárodní den žen

  1. Sebereflexe a stanovení cílů: Věnujte čas sebereflexi a přemýšlení o vašich dosažených úspěších a cílech. MDŽ je ideální příležitost k vytvoření nových osobních a profesních cílů, které vás posunou vpřed. Můžete si například vytvořit vision board při společném setkání s kamarádkami. Jak na to jsme pro vás sepsaly zde.
  2. Workshopy na téma sebelásky a duševního zdraví: Pořádejte nebo navštivte workshopy zaměřené na sebelásku, duševní zdraví a strategie pro zvládání stresu, které jsou speciálně navrženy pro ženy.
  3. Podpora ženských autorek a umělkyň: Čtěte knihy, poslouchejte hudbu nebo kupujte umění od žen. Tento akt nejen podporuje ženské tvůrce, ale také oslavuje a šíří jejich díla.
  4. Zapojení do mentorství a sítí podpory: Staňte se mentorem pro mladší ženy nebo dívky, nebo se zapojte do sítí podpory, které pomáhají ženám v jejich kariérním a osobním rozvoji. Pomoci vám může náš speciálně navržený mentoringový program pro ženy.
  5. Sdílení příběhů na sociálních sítích: Využijte sílu sociálních médií k sdílení příběhů, citátů a úspěchů žen, které vás inspirují. To může motivovat ostatní a zvýšit povědomí o významu MDŽ.

V závěru je důležité si připomenout, že Mezinárodní den žen není pouze o oslavě, ale především o uznání a zdůraznění významu ženských práv a svobod. Je to příležitost k reflexi nad tím, jak daleko jsme jako ženy dospěly, a zároveň k uvědomění si toho, že cesta k rovnoprávnosti je stále před námi.
Každá žena má právo na svobodu, důstojnost a možnost prosazovat své sny a ambice. Je třeba neustále připomínat, že boj za ženská práva není pouze věcí jednoho dne, ale nepřetržitým úsilím všech nás, aby byla každá žena slyšet, respektována a podporována ve svých snahách.

Až tedy budeme společně slavit Mezinárodní den žen, ať už při tradičním posezení s květinou či při aktivitách plných radosti a spontánnosti, nezapomeňme na to, že každá z nás nese v sobě kousek dědictví statečných žen, které zde stály před námi. Ať je toto slavnostní setkání příležitostí nejen k radosti, ale i k solidaritě, pochopení a posilování našich společných hodnot a cílů.

Image

Kde hledat další inspiraci?

Knihy

Podcasty

TED Talks

Novinka

Workshop: Umění sebepoznání a sebeprezentace

Poznejte sama sebe a osvojte si klíčové dovednosti pro sebevědomé vystupování!
Více o workshopu