Jak na změnu kariéry

Eva ŠtaralováČlánky

Trh práce se mění a přináší nové trendy, které ovlivňují postavení žen na všech možných pozicích. Způsob, jakým zareagujeme na nové faktory, bude mít vliv na úspěšnost naší kariéry v budoucnosti. Ať už přemýšlíme o výrobě kožených kabelek a opouštíme vysoké postavení v managementu firmy, nebo je naším snem podnikání v zahradnictví, prvním krokem je rozhodnutí. V našem článku najdete tipy na efektivní postup při změně kariéry.

1. Zvažte, zda přišel čas na změnu

Rozpoznání správného času k obratu v kariéře je pro mnoho lidí obtížně definovatelný úkol. Často se jedná o kombinaci různých faktorů a signálů, které naznačují, že stávající pracovní dráha už nenaplňuje očekávání nebo nenabízí dostatečný prostor pro osobní a profesní růst. Zde je několik indikátorů, které vám napoví, že přišel okamžik se tímto tématem zabývat:

 • Nedostatek motivace: Mezi první signály často patří zvyšující se nezájem o současnou práci. Jestliže už nenacházíte uspokojení v tom, co děláte, zvažte možnost transformace vašeho pracovního zaměření.
 • Stagnace: Pokud se vaše pracovní pozice nevyvíjí a nemáte dostatek příležitostí k růstu a rozvoji nebo chybí např. výzvy k posouvání se vpřed.
 • Stres a vyhoření: V případě, že se v práci cítíte neustále pod tlakem nebo vyhořelí, může to být známka toho, že prostředí, ve kterém pracujete, pro vás není ideální. Jak si vyhodnotit tuto situaci najdete v našem článku o této problematice.
 • Osobnostní zaměření a životní hodnoty: Monitorujete, že se vaše hodnoty a zájmy mění a současné zaměstnání již neposkytuje uspokojení nebo neodpovídá vašim novým prioritám. Zřejmě přichází období zvratu v této oblasti.
 • Nerovnováha mezi pracovním a osobním životem: Pokud  práce ovlivňuje váš osobní život nebo máte pocit, že nemáte dostatek času na rodinu, přátele nebo zájmy mimo práci, může to být signál, že byste měly zvážit změnu kariéry. Tipy k nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma složkami naleznete v našem článku.
  Image

  2. Seznamte se s novými trendy na pracovním trhu

  Pro rok 2024 bylo definováno 14 základních trendů. Mezi nimi se na předních místech objevuje fakt, že hlavní silou současného i budoucího trhu práce jsou ženy a že 85 procent z nich chce mít flexibilitu při organizaci práce v kanceláři a na dálku. Další trendy zdůrazňují významnou roli nových technologií v čele s umělou inteligencí.

  Předpokládá se, že až 40 procent zaměstnanců bude potřebovat rekvalifikaci. Toto vše je nutné zvážit při výběru nové profese. Prostudujte si níže uvedené zdroje, abyste byly stále v obraze, co se na trhu práce děje.

  • Čtěte: Sledujte odborné články, magazíny, blogy a webové stránky zaměřené na pracovní trh a ženské kariérní postupy jako např. Women in business může poskytnout cenné informace o aktuálních trendech. Zdroje jako Forbes nebo Harvard Business Review předkládají svým čtenářkám příběhy inspirativních žen.
  • Zapojte se do profesních sítí: Účast na profesních akcích, konferencích a setkáních vám umožní získat přímý přístup k informacím o aktuálních trendech a diskutovat s kolegy a odborníky ve vybraném odvětví. Profesionální sítě jako LinkedIn také poskytují platformu pro sdílení zkušeností a poznatků.
  • Hledejte vhodné kurzy a školení: Vyzkoušejte online kurzy a workshopy. Na našich stránkách naleznete přehled aktuálních akcí s mnoha tipy pro osobní rozvoj. Nebo zkuste mentoring, během něhož můžete přijít na to, co je pro vás ten správný směr.
  • Sledujte sociální média: Sociální sítě vám umožní sledovat aktuální diskuze a směr, kam se současný trh práce ubírá.
  • Zarezervujte si konzultaci s kariérním poradcem: Kvalifikovaný kariérní poradce vám poskytne personalizované rady a doporučení týkající se aktuálních pracovních trendů a možností kariérního rozvoje. Konzultace s odborníkem může pomoci lépe porozumět vašim profesním cílům a najít cestu k jejich dosažení.

  3. Informujte se o možnostech vzdělávání

  Nezáleží na tom, zda hledáme kurz k získání nových dovedností pro současnou práci, přípravu na změnu kariéry nebo podporu při rozvoji vlastního podnikání. Je důležité prozkoumat různé možnosti a najít program, který nejlépe vyhovuje individuálním potřebám a cílům. Níže jsou uvedeny tipy na další edukaci.

  • Online kurzy a školení: Internet nabízí širokou škálu online kurzů a školení zaměřených na různé oblasti a dovednosti. Platformy jako Coursera, Udemy nebo LinkedIn Learning nabízejí tisíce kurzů včetně obchodního rozvoje, digitálního marketingu, projektového managementu a mnoha dalších témat.
  • Podnikatelské akcelerátory a inkubátory: Pro ženy, které se zajímají o podnikání jsou podnikatelské akcelerátory a inkubátory skvělou volbou. Např. Jihomoravské inovační centrum (JIC) nabízí  podporu, mentorství a vzdělávací zdroje pro rozvoj podnikatelských dovedností a strategií u začínajících, ale i zkušených podnikatelů.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí: V současnosti jsou nabízeny dotované kurzy v mnoha oborech na portále Ministerstva práce a sociálních věci na platformě „Jsem v kurzu“. Zájemci zde mohou najít širokou škálu vzdělávacích aktivit včetně kvalitních programů zaměřených na rozvoj digitálních dovedností. 
  • Profesionální asociace a kluby: Členství v profesních asociacích a klubech může poskytnout ženám přístup k vzdělávacím zdrojům, workshopům a akcím zaměřeným na konkrétní odvětví nebo oblast zájmu. Tyto organizace často pořádají pravidelné setkání a konference s přednáškami od odborníků a lídrů v oboru.
  Image

  4. Definujte své silné stránky

  Při přechodu na novou kariéru je pro nás ženy klíčové nejdříve zvážit své silné stránky a dovednosti, které mohou být pro novou dráhu nejvíce relevantní. Existuje několik kroků, jak si nadefinovat své silné stránky a využít je při rozhodování o změně kariéry:

  • Sebeevaulace: Zamyslete se nad svými dovednostmi, zkušenostmi, osobnostními vlastnostmi a zájmy. Zkoumejte minulé pracovní pozice a projekty, které vám přinášely radost a úspěch. Toto vám může pomoci identifikovat oblasti, ve kterých vynikáte.
  • Zpětná vazba od ostatních: Požádejte o zpětnou vazbu od kolegů, nadřízených, přátel a rodiny. Někdy můžeme být slepí k našim vlastním schopnostem, a tak cizí pohled může poskytnout cenný insight.
  • Analýza úspěchů: Projděte si dosavadní profesní úspěchy a ocenění. Sestavíte tak přehled toho, v čem jste silné a schopné.
  • Střednědobé a dlouhodobé cíle: Definujte své střednědobé a dlouhodobé cíle a zjistěte, které z vašich silných stránek jsou nejvíce relevantní pro dosažení těchto cílů. Například pokud se chcete stát lídrem ve svém odvětví, zaměřte se na své komunikační a vůdčí schopnosti.

  Image

  5. Stanovte si plán

  Postupně realizujte vytyčené kroky ve vašem plánu, které povedou k nové pracovní pozici či nastartování vytouženého podnikání.

  • Sebehodnocení a vizualizace: Začněte tím, že se zaměříte na svoje zájmy, hodnoty, dovednosti a cíle. Položte si otázky jako: 
   • Co mě motivuje? 
   • Co mě baví dělat?
   • Kde vidím svou kariéru za 5 let? 

  Vytvořte si jasnou vizi své budoucí kariéry. Pokud ještě nemáte svůj vision board, přečtěte si náš článek o jeho tvorbě. Bude to váš cenný pomocník při seberozvoji.

  • Průzkum kariérních příležitostí: Získejte informace na pracovních portálech nebo na stránkách firem, jaké šance se vám nabízejí. Sestavte si přehled získaných dat v tabulce.
  • Stanovení cílů: Na základě předchozích dvou kroků si stanovte konkrétní kariérní metu, které chcete dosáhnout. Využijte SMART metodu: buďte specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené. Například: získat certifikát v oboru, získat praxi v nové oblasti, přejít na novou pozici atd., během určitého časového období - např. 6 měsíců.
  • Vzdělávání: Identifikujte dovednosti a znalosti, které budete potřebovat pro svoji novou kariéru, a začněte pracovat na jejich zlepšení. Využijte tipy z bodu 3 tohoto článku.
  • Networking: Začněte budovat a rozvíjet svou profesní síť kontaktů v nové oblasti. Setkávejte se s lidmi, kteří mají zkušenosti v oboru, do kterého chcete vstoupit, a hovořte s nimi o jejich pracovních zkušenostech a radách. Sledujte naše webové stránky nabízející různá inspirativní setkání žen z mnoha oborů a získejte tak nové kontakty. 
  • Plánování finanční situace: Zvažte finanční aspekty spojené se změnou kariéry. Zjistěte, jaký vliv bude mít rozhodnutí na vaše příjmy a výdaje a připravte si finanční plán, který umožní pokrytí nákladů během přechodného období 6 až 12 měsíců.
  • Plnění plánu pravidelně vyhodnocujte: Do tabulky si zaznamenávejte data splnění vámi daných kroků. Pokud se nedaří dosahovat stanovených cílů, udělejte přiměřená opatření.
  Image

  Na závěr je důležité zdůraznit odhodlání, které je třeba při změně profesní cesty, ať už je jakákoliv. Každá žena má sílu a schopnosti, aby si vytvořila život, který ji naplňuje a dává smysl. Je důležité naslouchat srdci, být otevřena novým možnostem a neváhat investovat čas a úsilí do svého profesního rozvoje. Inspiraci vám přinese náš workshop Umění sebepoznání a sebeprezentace, pokud uvažujete o podnikání, přihlašte se na náš workshop Budování osobního a firemního brandu.

  Ať už se rozhodnete pro jakoukoli změnu kariéry, nezapomeňte, že jste tvůrkyně svého osudu a ovlivňujete směr svého života. Neustálé vzdělávání a informovanost jsou klíčové pro udržení konkurenční výhody v dnešním rychle se měnícím pracovním prostředí. Buďte odvážné, buďte autentické a jděte za svými sny. Svět je plný příležitostí čekajících na to, aby byly objeveny. A nikdo jiný to za vás neudělá.

  Kde hledat další inspiraci?

  Knihy

  • Take the Leap: Change Your Career, Change Your Life (Sara Bliss)
  • Career Change Guide (Michael B. Schoettle)
  • Nová práce (Lynn Williams)

  Podcasty

  • Bez grantu (Hana Šudáková z JIC podnikatelům radí, že je potřeba víc dělat a míň mluvit)
  • Czechitas podcast (Andrea Řezníčková:Změna kariéry v 52 letech mi dodala novou energii)
  • Černá čísla (Epizoda pátá: Simona v balíku. Příběh zakladatelky Zásilkovny)

  Videa

  • Na gauči (Lenka Procházka Černá: Jak se nebát profesní změny)
  • Petr Mára (Práce tě musí bavit! Cožeeee? Největší mýtus současnosti...¨)

  Novinka

  Workshop: Umění sebepoznání a sebeprezentace

  Poznejte sama sebe a osvojte si klíčové dovednosti pro sebevědomé vystupování!
  Více o workshopu